%

каталог файлів       Вихід

Для лучшей работы сайта воспользуйтесь браузером Intenet Explorer
Меню сайту

Категорії розділу
Авторські методичні розробки [5]
Робота із здібними дітьми [5]
перспективи розвитку ДНЗ [4]
Профілізація навчання [6]
З досвіду роботи завідуючої [13]
Методичні заходи [8]
Інформація для педагогів [30]
ОБЖД [8]
Ігрова діяльність [32]
Правове виховання [8]
ІКТ [2]

Міні-чат
200

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

      Національна
 дитяча гаряча лінія

Національна дитяча гаряча лініяГоловна » Файли » З досвіду роботи завідуючої

ОРГАНІЗАЦІЯ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ З ПЕДКАДРАМИ
13.02.2012, 13:24


Опис діяльності відповідно  до номінації
«Нетрадиційні форми методичної роботи»

 ОРГАНІЗАЦІЯ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ З ПЕДКАДРАМИ   
ЩОДО ОСУЧАСНЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ
 З ТОЧКИ ЗОРУ ЗАВІДУЮЧОЇ ДОШКІЛЬНИМ ЗАКЛАДОММетодична проблема педагогів ДНЗ № 9
Прилуцької міської ради
Чернігівської області

«Розвиток ініціативи і творчості, компетентності педагогічного колективу в процесі  осучаснення дошкільної освіти»

 Навчання вихователя продовжується все життя. Сучасна парадигма освіти, застосування новітніх технологій потребує якісно нового підходу до підвищення фахової майстерності педагога.
Це є головною проблемою, якій підпорядкована вся методична робота з педагогічним колективом. Адміністрація ДНЗ № 9 Прилуцької міської ради Чернігівської області усвідомлює: наскільки грамотно, науково обґрунтовано використовується моніторинг освітньої діяльності, здійснюється робота з педкадрами, настільки яскраво й ефективно простежується розвиток творчості вчителя.
     Ніщо сьогодні педагоги не обговорюють так активно й зацікавлено, як шляхи оновлення освіти. Кожнен небайдужий до своєї справи працівник освітянської ниви щодня аналізує пройдений день, свій внесок у процес виховання.
     Висновок напрошується один: гарантія духовного оновлення суспільства – це, перш за все, освіченість людей. Саме тому так багато важить доброзичлива, творча атмосфера в педагогічному колективі, взаємний обмін думками, проблемами, тими зернами, які мають прорости в наших вихованцях.
    І це, мабуть, найголовніше, чого ми намагаємося досягли в нашому педагогічному колективі  ДНЗ № 9 Прилуцької міської ради Чернігівської області  за останні роки.
        Байдужих вихователів  не повинно бути.  Відійшли ми і від шаблонних лекцій, доповідей. А кожен методичний захід: чи то педрада, семінар, творчий звіт вихователя – то все жваве, зацікавлене обговорення проблеми, своїх спостережень та міркувань. А якщо не байдужі до своєї справи вихователі, то є й результат роботи з вихованцями
       Сьогодні як ніколи гострою є проблема запровадження нових технологій навчання та виховання. Тож яким би не був вихователь, неможливо стати фахівцем без вивчення найголовніших набутків науки і практики.
       Специфіка роботи вихователя дошкільного закладу полягає в тому, що в нас майже немає «вузьких» спеціалістів.


Вихователь в повній мірі повинен одночасно розв'язувати завдання  морального, трудового, естетичного, фізичного та розумового виховання. Тому і виникла необхідність розподілу між вихователями певних проблем для поглибленого опрацювання.
     На початку кожного навчального року на педагогічній раді розподіляємо і затверджуємо проблеми, над якими буде  працювати кожен вихователь. Такий розподіл дає можливість урізноманітнити зміст методичної роботи, оволодіти сучасними  методами і технологіями, що висвітлюються в періодичній пресі,
творчо використовувати їх у своїй роботі.
        Як результат роботи з вивчення структури співпраці з сім’єю в сучасному дошкільному навчальному закладі – змінилися  підходи до організації форм роботи методичної служби для  батьків, медичної та адміністративно-господарської. Проведено заняття-панораму для вихователів на тему: «Структура співпраці із сім'єю у сучасному дошкільному навчальному закладі», колективний перегляд «Веселого ярмарку», музичних розваг за участю батьків, дітей і працівників. Ці заходи сприяли як підвищенню авторитету вихователів, так і налагодженню дружніх стосунків із батьками та дітьми.
       У методичному куточку обов’язково оформлений  екран участі вихователів у методичній роботі, тобто визначаємо участь кожного в усій системі підвищення педагогічної майстерності. Завдання дошкільного закладу на навчальний рік
співпадають із тематикою проблем, а також семінарів- практикумів. Питання розглядаємо на 3-4 семінарах, проводимо тематичну або комплексну перевірку, а на педраді аналізуємо  стан роботи з даного питання.
      Важливим стимулом фахового зростання педагогів є надан ня їм можливості виступати з творчими звітами перед колегами.
      Запроваджені  інформаційні педгодини, розроблені  графіки творчих звітів – цим досягли позитивних результатів в ознайомленні з досвідом колег.
Кожен звіт  вихователів давав можливість розширити свої знання.
      Щоб постійно підтримувати інтерес вихователів до нового,як завідуюча,
намагаюся застосовувати нетрадиційні форми та методи роботи: практичні заняття у формі „круглого столу», „мозкового штурму», ділових ігор Адміністрація створює необхідні умови для розкриття можливостей, професійних інтересів і здібностей учителів. Досягає цього через взаємодію з педагогами шляхом використання різноманітних форм індивідуальної та колективної роботи. А саме:
       -проведення:* педагогічних конкурсів;
                        *педагогічних практикумів                              
                        *педагогічних турнірів                                     
                         * семінари-практикуми з демонстрацією педагогічних досягнень                                                                                                                   
 *психолого-педагогічних тренінгів            
 *діловихігор                                                     
   * консультацій                                                    
  * круглих столів                                                   
  -участь у роботі проблемних груп;
 -педагогічні читання;
    -презентація сучасних технологій навчання;
-презентація портфоліо;
      - підготовка методичних матеріалів до міських і обласних виставок.
            Ефективною формою є також „інноваційний симпозіум» , на якому учасники виступають із повідомленнями, що відображають їхні оцінки, ставлення до тих чи інших інновацій, відповідають на запитання аудиторії. Отже, подібна діяльність сприяє розвитку творчості вихователів, виробленню власної професіональної позиції.
            Сучасне суспільство вимагає від дошкільної освіти неабиякого динамізму та оновлення. Рівень загальної  та фахової підготовки педагогів дошкільних навчальних закладів, навіть одразу ж після закінчення вищого навчального закладу, не відповідає вимогам сьогодення. Розбудова українського дошкілля потребує істотно нової системи діяльності педагогів. Вирішення цього завдання безпосередньо пов’язано з організацією методичної роботи. Якісно новий рівень   самоосвіти педагога можливий тільки за умови, коли задіяно мотиваційну сферу особистості.
Зорієнтувати педагога на систематичну роботу над собою, показати йому важливість самовдосконалення – завдання, яке потребує тактовності та наполегливості з боку керівництва.
В основу системи підвищення кваліфікації педагоів  намагаюся, як  керівник дитсадка, покласти особистісно зорієнтовану модель освіти педагогічних працівників, оскільки це сприятиме не тільки активізації управління розвитком професійної майстерності, а й буде підтримане самим педагогом.
МЕТА: максимально розкрити творчий потенціал кожного педагогічного працівника.
ЗАВДАННЯ: гармонійний вияв і розвиток загальних, професійних і педагогічних здібностей працівників, урахування завдань освіти на сучасному етапі.
ЗМІСТ: визначається на підставі вивчення рівня професійної компетентності, якості освіти.
ФОРМИ: поєднання традиційних і нетрадиційних форм роботи.
МЕТОДИ: мозкова атака, евристичний пошук, ділова гра, узагальнення думок компетентних осіб, дискусія, педагогічні дослідження та експеримент.
СПОСОБИ СПІЛКУВАННЯ: демократичні, пріоритет групових та індивідуальних форм.
ТАКТИКА: співробітництво, що ґрунтується на вірі у творчий потенціал кожного педагога, на повазі до його індивіду
       Методична робота в дошкільному навчальному закладі   має спонукати вихователя до роботи над підвищенням свого фахового рівня, сприяти збагаченню педагогічного колективу знахідками, допомагати молодим вихователям переймати майстерність у більш досвідчених колеґ. Головне – вибудовуватися на особистісно-зорієнтованих засадах.
    Отже, методична робота ДНЗ, на чолі із завідуючою закладом – це цілісна, заснована на досягненнях науки, передового досвіду і конкретному аналізі труднощів вихователя, система взаємопов’язаних заходів і дій, спрямована на всебічне підвищення професійної майстерності кожного вихователя, на узагальнення і розвиток творчого потенціалу педагогічного колективу в цілому, а в остаточному підсумку – на досягнення оптимальних результатів навчання, виховання і розвитку дошкільників.
     З власного  досвіду, варто зазначити,   що більшості педагогам, особливо тим, хто розпочинає професійний шлях, необхідна допомога – з боку досвідчених колеґ, керівників, старших вихователів ДНЗ, з боку методичного товариства. Ця потреба багаторазово посилилася у зв’язку з переходом до впровадження Державної базової програми та комплексних додаткових. Педагогам конче необхідна постійна методична підтримка, щоб грамотно і свідомо вибудовувати цілісний освітній процес, ураховуючи різноманітність інтересів і можливостей дітей.
     Форми організації методичної роботи в дошкільному навчальному закладі досить динамічні. Вибір конкретної з них залежить від:
•    педагогічної культури вихователів;
•    конкретних завдань, над якими працює дошкільний навчальний заклад;
•    морально-психологічного клімату в педагогічному колективі;
•    якості аналізу результатів діагностування педагогів;
•    матеріально-технічних можливостей закладу;
•    інноваційної відкритості;
•    особливостей організації освітнього процесу з дітьми;
•    активності педагогів та керівництва.
        У сучасній методичній літературі неабияку увагу приділено масовим і груповим формам методичної роботи в дошкільному навчальному закладі (З.П. Дорошенко, О.М. Каплуновська, К.Л. Крутій, Н.В. Маковецька, О.В. Нікулочкіна та ін.). На жаль, індивідуальним формам методичної роботи з педагогами в ДНЗ майже не приділено уваги. Проте саме ця форма, на мій погляд, є найбільш дієвою та актуальною.
 
    

Індивідуальні форми методичної роботи є складовою самоосвіти вихователя, що здійснюється за індивідуальними планами з урахуванням його професійних потреб, результатів взаємооцінки, рекомендацій керівництва дошкільного навчального закладу, досвідчених педагогів. Змістом її є систематичне вивчення психолого-педагогічної, наукової літератури, участь у роботі дошкільних та міських  методичних об’єднань, конференцій, педагогічних читань, семінарів, розробка проблем, пов’язаних з удосконаленням освітнього процесу, проведення експериментальних досліджень, огляд педагогічних та методичних журналів,  тощо.
      Пріоритетним завданням у методичній роботі з конкретним педагогом є формування індивідуальної, авторської, високоефективної системи педагогічної діяльності вихователя, яка має бути націлена на збагачення знань педагога, розвиток у нього мотивів творчої діяльності. Перш ніж розпочинати методичну роботу з тим чи іншим педагогом, вихователю-методисту необхідно провести діагностику, опитування, анкетування, індивідуальну бесіду та визначити, яка проблема йому цікава або в чому він зазнає труднощів, що нового є в педагогічній практиці, а вже потім складати план індивідуального освітнього маршруту.  
       Під індивідуальним освітнім маршрутом педагога ДНЗ розуміємо унікальну тільки для цієї особистості лінію саморозвитку в освітньому просторі, що реалізується на засадах свідомого вибору основних компонентів своєї освіти – смислу, мети, завдань, темпів, форм і методів навчання, особистісного змісту освіти, системи контролю та оцінки результатів.,
Тема: «Впровадження Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі»)-система індивідуальних тестів, практичних завдань)
     Зауважу, що створення індивідуального освітнього маршруту не може бути формалізованим. Щоб цього уникнути, педагог повинен добровільно прагнути самовдосконалення.
    Пропоную зміст індивідуального освітнього маршруту, який ґрунтується на активному використанні індивідуальних форм методичної роботи, а саме: самоосвіта, перспективний педагогічний досвід, консультування, атестація, курси підвищення кваліфікації.
 
     

    Переконана, що керівник дошкільного навчального закладу так повинна організовувати роботу, щоб самоосвіта кожного педагога була необхідністю. Самоосвіта – це перший щабель до вдосконалення професійної майстерності. У методичному кабінеті для цього створюються необхідні умови: постійно поновлюється і поповнюється бібліотечний фонд довідниковою і методичною літературою, досвідами роботи, періодичними виданнями; організовуються виставки, у тому числі й тематичні; плануються різноманітні відео- та фотоперегляди тощо.
     У процесі самоосвіти педагог має подбати про зв’язок змісту індивідуального плану з проблемою, над якою працює педагогічний колектив, удосконалення знань та вмінь, необхідних для успішної професійної діяльності, підвищення власної майстерності. Ефективність самоосвіти залежатиме від того, наскільки педагог буде послідовним у своєму прагненні до вдосконалення. Важливим є постійне ускладнення змісту і форм роботи над собою, забезпеченні конкретних її результатів.
 Завідуюча  повинна  "тримати руку на пульсі часу", чітко відчувати потреби й можливі проблеми, як теоретичного, так і практичного характеру, бо в разі необхідності часу для підготовки в нього може не бути. Попередня підготовка до методичних заходів охоплює аналіз відповідної літератури, вибудови структури,   визначення її змісту, підготовку наочних посібників тощо. Використовуючи різні методи при проведенні різних форм роботи, завідуюча  не тільки передає знання педагогу, але й прагне сформувати в нього творче ставлення до діяльності. Навчання вихователя продовжується все життя.
          Сучасна парадигма освіти, застосування новітніх технологій потребує якісно нового підходу до підвищення фахової майстерності педагога.
Це є головною проблемою, якій підпорядкована вся методична робота з педагогічним колективом. Адміністрація ДНЗ № 9 Прилуцької міської ради Чернігівської області усвідомлює: наскільки грамотно, науково обґрунтовано використовується моніторинг освітньої діяльності, здійснюється робота з педкадрами, настільки яскраво й ефективно простежується розвиток творчості вихователя.
    
                                              ЛІТЕРАТУРА
1.    Белая К.Ю. 300 ответов на вопросы заведующей детским садом / К.Ю. Белая. – М. : ООО "АТС", 2003.
2.    Белкин А.С. Компетентность. Профессионализм. Мастерство / А.С. Белкин. – Челябинск : Юж.-Урал. изд-во, 2004.
3.    Бурнард Ф. Тренинг навыков консультирования / Ф. Бурнард. – СПб. : Питер, 2002.
4.    Ващенко Н.М. Управління навчальним процесом в системі підвищення кваліфікації / Н.М. Ващенко. – К. : Вища шк., 1987.
5.    Великий тлумачний словник сучасної української мови / уклад. і головн. ред. В.Т. Бусел. – К. : Ірпінь : ВТФ Перун, 2002.
6.    Волобуева Л.М. Работа старшего воспитателя ДОУ с педагогами / Л.М. Волобуева. – М. : ТЦ "Сфера", 2004.
7.    Гончаренко С.У. Український педагогічний словник / С.У. Гончаренко. – К. : Либідь, 1997.
8.    Давыдов Н.А. Как быстро научиться и эффективно обучать специалистов / Н.А. Давыдов, Н.А. Бойченко. – Симферополь : Таврия, 1992.
9.    Дуброва В.П. Организация методической работы в дошкольном   учреждении / В.П. Дуброва, Е.П. Милашевич. – М. : Новая школа, 1995.
10.    Єрмолова А.М. Технологія організації науково-методичної роботи з педагогічними кадрами / А.М. Єрмолова. – Х., 1999.
11.    Жерносек І.П. Організація методичної роботи в школі. – К., 1995.
12.    Жерносек І.П. Розвиток функцій системи підвищення кваліфікації педкадрів в умовах розбудови української національної школи / І.П. Жерносек. – К.,1993.
13.    Краевский В.В. Методология педагогического исследования / В.В. Краевский. – Самара : Изд-во СамГПИ, 1994.
14.    Лосев П.Н. Управление методической работой в современном ДОУ. / П.Н. Лосев. – М. : ТЦ "Сфера", 2005.
15.    Мармаза О.І. Мотивація та стимулювання персоналу як підґрунтя якості управління / О.І. Мармаза // Управління школою. – 2003. – N 16–18.
16.    Методична робота в ДНЗ / упор. Л.А. Швайка. – Х. : Вид. група "Основа", 2008.
17.    Педагогический энциклопедический словарь / гл. ред. Б.М. Бим-Бад. – М. : Большая Росскийская энциклопедия, 2003.
18.    Терегулов Ф.Ш. Передовой педагогический опыт: теория распознания, изучения, обобщения, распространения и внедрения /  Ф.Ш. Терегулов. – М. : Педагогика, 1991.


 Результативність роботи відповідно до номінації
         Методична робота в дошкільному навчальному закладі № 9 Прилуцької міської ради Чернгігівської області    відповідає структурі методичної роботи і вимогам МОН України про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами.
      В роботі педколективу впроваджуються масові (педради, педагогічні читання, семінари, методоб’єднання), групові (семінари-практикуми, творчі, ініціативні групи) та індивідуальні (стажування, самоосвіта. До курсові та після курсові завдання) форми методичної  роботи.
     В дошкільному закладі створені належні умови для підвищення професійного рівня та формування інноваційної компетентності педагогів. Вдало поєднанні колективні, групові та індивідуальні форми методичної роботи сприяють ефективному росту фахової майстерності педагогів.
      Адміністрація дошкільного закладу здійснює планування на п’ять років курсової перепідготовки педагогів. Особлива увага приділяється визначенню тем до курсового та після курсового завдання. Практикуються звіти вихователів про проходження курсової перепідготовки на педгодинах.
    Тематика самоосвіти педагогів глибоко продумується і визначається самими вихователями з урахуванням потреб навчально-виховного процесу (через анкетування): «Експериментування – крок до творчого пізнання таємниць рідної природи», «Психолого-педагогічний супровід розвитку особистості дошкільника в сім’ї», «Педагогічні передмови виховання самостійності засобами сюжетно-рольових ігор дошкільників», «Інтеграція і моделювання у навчально-виховному процесі дошкільної установи», «Творче музикування. Використання саморобних інструментів у музичній діяльності дітей за принципами педагогіки Карла Орфа».
     Належна увага приділяється роботі з молодими вихователями.   За кожним з молодих вихователів закріплено досвідченого педагога-наставника.
      Широко використовуються традиційні інтерактивні форми методичної роботи, особливо під час проведення педагогічних рад, загальних та групових батьківський зборів: проблемний стіл, методичні посиденьки, методичний ринг, диспути, дискусії, «мозковий штурм « тощо.
       Однією з масових форм методичної роботи в закладі є організація виставок, як тимчасових так і постійно діючих. Це виставки дитячої творчості, спільних робіт дітей з батьками, виставки поробок «Майстерня чарівниці природи», «Кожен батько – чарівник» - виставка іграшок-саморобок з покидькового матеріалу; спеціальні виставки по тематиці педагогічних рад: виставка посібників з розвитку зв’язного мовлення дітей дошкільного віку, виставка атрибутів до організації театральних ігор, що використовуються  в дошкільному закладі.
        Організація методичної роботи з педагогічними кадрами носить діагностично-прогностичний характер, базується на глибокому аналізі роботи при проведенні навчально-виховного процесу. Діагностування педагогів проводиться систематично за допомогою анкет, діагностичних карт, картосхем морально-педагогічного клімату в колективі. Цьому питанню постійно приділяється велика увага, що дозволяє вчасно коректувати і надавати методичну допомогу у розв’язанні проблемних завдань і визначенні її форм.
       Завідуюча ДНЗ № 9 Шинкаренко Л.М. приділяє велику увагу проведенню методичних заходів, є автором збірки  сучасних методичних заходів для педагогів, що успішно апробовані на практиці
Методист НМЦ управління освіти Прилуцької міської ради Зубко Т.А.
 

Категорія: З досвіду роботи завідуючої | Додав: ludmila09 | Теги: садок, методична робота, днз, прилуки, з досвіду роботи завідуючої, прилуки днз
Переглядів: 13636 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 5.0/2
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *:

Розташування садка на мапі

Поділитися


Оголошення

Пошук

Форма входу

Логин:
Пароль:


Новини садка

 

           Друзі  сайтуМОНмолодьспорту
Педагогічна преса
Корисні посилання


e-mail: prilykidnz9@yandex.ua

Конструктор сайтів - uCoz