%

БЛАГОДІЙНІСТЬ       Вихід

Для лучшей работы сайта воспользуйтесь браузером Intenet Explorer
Меню сайту

Міні-чат
200

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

      Національна
 дитяча гаряча лінія

Національна дитяча гаряча лінія
     На виконання листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 15.04.2011 №1/9-289 "Щодо оприлюднення інформації про використання благодійних та спонсорських внесків", з метою інформування громадськості стосовно ефективності та прозорості використання добровільних пожертвувань та їх ретельного бухгалтерського обліку на цій сторінці нашого сайту систематично буде розміщуватися інформація щодо залучення та використання благодійної та спонсорської допомоги у нашому дитячому садку.

 

Закон України "Про благодійництво та благодійні організації"

Постанова Кабінету Міністрів від 04.08.2000 № 1222 "Про затвердження Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування"

Лист Міністерства освіти і науки України від 28.04.2010 №1/9-290 "Щодо здійснення благодійних та спонсорських внесків"

Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 15.04.2011 №1/9-289 "Щодо оприлюднення інформації про використання благодійних та спонсорських внесків"

Увага!!! Всім бажаючим допомогти в справі розквіту дошкільного закладу повідомляємо наш розрахунковий рахунок:

Управління освіти Прилуцької  міської ради Чернігівської області

р\р  35422304039632  

в ГУДКСУ у  Чернігівській  області

МФО  853592, код    02147612

Для ДНЗ № 9 Прилуцької міської ради Чернігівської області

Будемо щиро вдячні всім за допомогу!
 Квитанція. Скачати
 

ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ БЛАГОДІЙНОГО ФОНДУ ПРИ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

 

Нормативно-правова база:

 • Закон України “Про благодійну діяльність та благодійні організації” (статті 13-24);
 • Закон України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців”;
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 04.08.2000 № 1222 “Про затвердження Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування”.
 1. Скликання загальних зборів навчального закладу;
 2. Винесення пропозиції обговорити доцільність створення благодійного фонду та розглянути його основні завдання;

Створення фонду не несе за собою прибуток. Його члени будуть працювати виключно на громадських засадах. Джерелом формування фонду буде прийняття на рахунок благодійних внесків не лише від батьківського колективу, а й від установ, організацій, приватних осіб та інших джерел, які не заборонені законодавством. Використання коштів буде прозорим і кожен із батьків матиме уяву, де використані кошти і чи доцільно це було зроблено. Витрачатимуться гроші лише з відома правління фонду. Внески будуть проводитись виключно на добровільній основі та надходитимуть безпосередньо на рахунок школи, а не збиратимуться в класах. Отож, не потраплятимуть ні до кого з працівників школи на руки.

! Адміністрація навчального закладу та його працівники не мають права бути учасниками благодійного фонду та брати участь у вирішенні наступних питань:

 1. Прийняття рішення (батьками) про створення благодійного фонду та затвердження його назви (вимоги до найменування — стаття 16 Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців”);
 2. Обговорення статуту та його затвердження. Статут обов'язково має містити відомості, передбачені частинами 2, 3 ст. 14 Закону України “Про благодійну діяльність та благодійні організації”.
 3. Обрання виконавчого органу благодійного фонду (ст. 21 Закону України “Про благодійну діяльність та благодійні організації”) — Правління фонду: голови, заступника голови, секретаря, бухгалтера;
 4. Обрання наглядової ради благодійного фонду (ст. 22 Закону України “Про благодійну діяльність та благодійні організації”) — яка контролюватиме і регулюватиме діяльність Правління фонду та здійснює інші функції, передбачені Статутом.

! Членами наглядової ради не можуть бути члени Правління Фонду.

У благодійних фондах, які мають не більше десяти учасників, наглядова рада може не створюватися. У разі відсутності наглядової ради її повноваження здійснюються загальними зборами учасників.

 1. Визначення особи (осіб), яка (які) мають право представляти фонд у правовідносинах з державою, органами місцевого самоврядування, фізичними та юридичними особами, а також представляти фонд під час здійснення реєстраційних дій.

Утворення благодійної організації здійснюється на установчих зборах її засновників (учасників) та оформлюється протоколом.

Протокол установчих зборів благодійної організації має містити відомості про:

 • дату та місце проведення установчих зборів
 • осіб, які брали участь в установчих зборах
 • рішення про утворення благодійної організації із зазначенням мети (цілей) її діяльності
 • рішення про визначення найменування та за наявності — скороченого найменування
 • рішення про затвердження установчих документів
 • рішення про утворення (обрання) керівника, органів управління, наглядової ради
 • рішення про визначення особи (осіб), яка має право представляти благодійну організацію у правовідносинах з державою та іншими особами і вчиняти дії від імені благодійної організації без додаткового уповноваження (далі — особа, уповноважена представляти громадське об’єднання)
 • рішення про визначення особи (осіб), яка має право представляти благодійну організацію для здійснення реєстраційних дій

У протоколі установчих зборів можуть зазначатися відомості і про інші прийняті на цих зборах рішення стосовно утворення та/або діяльності. Протокол установчих зборів підписується головуючим та секретарем зборів.

Невід’ємною частиною протоколу установчих зборів громадського об’єднання є реєстр осіб.

У реєстрі осіб, які брали участь в установчих зборах благодійної організації, обов’язково зазначаються відомості:

 • щодо фізичних осіб — прізвище, ім’я та по батькові особи, дата народження, а для іноземців та осіб без громадянства також дані національного паспорта або документа, що його замінює. Дані про особу засвідчуються її особистим підписом.

Вищим органом управління Благодійного Фонду є загальні збори учасників, які складаються з учасників благодійних фондів або уповноважених представників таких учасників (батьки/голови батьківських комітетів). Повноваження визначені статтею 20 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації».

 8. Легалізація Благодійного Фонду шляхом реєстрації.

     Благодійні організації набувають прав та обов’язків юридичної особи з моменту їх державної реєстрації.

  Державну реєстрацію благодійних організацій проводять державні реєстратори за місцезнаходженням благодійних організацій відповідно до Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців”.

Перелік документів, які подає уповноважена установчими зборами на вчинення реєстраційних дій особа, міститься у ст. 17 Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців”. Вимоги до оформлення документів передбачені статтею 17 зазначеного Закону. Статут має подаватися у письмовій формі, прошитий, пронумерований та підписаний учасниками або уповноваженою(-ими) особою(-ами). У протоколі таку особу обов'язково потрібно упоноважити на підписання Статуту.

! Слід обов'язково подати заяву про включення до Реєстру неприбуткових установ та організацій.

Державний реєстратор після надання вищезазначеного переліку документів зообов'язаний протягом трьох робочих днів видати виписку з Єдиного державного реєстру.

9. Виготовлення печатки

Замовити виготовлення печатки i штампiв можна у рiзних фiрмах, які спеціалізуються на цьому.

10. Відкриття банківського рахунку:

* Документи (паспорт, ІНД), що посвідчують особу Голови фонду або іншої уповноваженої особи;

 • Заява про відкриття поточного рахунку, яку підписує Голова фонду або інша уповноважена на це особа;
 • Довіреність (за необхідності, якщо Фонд представляє інша уповноважена особа).
 • Картка із зразками підписів і відбитка печатки, засвідчена нотаріально;

* Копія зареєстрованого Статуту;

* Протокол загальних зборів засновників Фонду ( завірена копія).

Наступним після успішної підготовки переліку документів, подання документів та підписання договору є взяття рахунку на облік органом державної податкової служби.

Повідомлення протягом трьох робочих днів з дня відкриття або закриття рахунку в фінансовій установі (включаючи день відкриття або закриття) подається платником особисто або надсилається поштою на адресу відповідного державного податкового органу з повідомленням про вручення.

! Члени органу управління благодійного фонду несуть солідарну відповідальність за дії або бездіяльність, що призвели до негативних наслідків для фонду.

Затверджено Радою ДНЗ№9

Порядок отримання благодійної допомоги

в ДНЗ№9 Прилуцької міської ради Чернігівської області

       Цей Порядок визначає вимоги до отримання, використання та обліку благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб безпосередньо дошкільним навчальним закладом  № 9 Прилуцької міської ради Чернігівської області.

I.   Нормативно-правове забезпечення благодійної діяльності

1.1.Основним нормативним документом, що регулює питання, пов'язані з благодійною діяльністю є:

- Закон України «Про дошкільну освіту»;

- Закон України ''Про благодійництво та благодійні організації'';

-Постанова Кабінету Міністрів України від 4 серпня 2000 р. N 1222 ''Про затвердження Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування'';

-Лист МОН України від 09.04.2012 №1/9-272 ''Щодо благодійних внесків'';

-Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 15.04.11 №1/9-289 ''Щодо оприлюднення інформації про використання благодійних та спонсорських внесків'';

-Лист МОН України від 28.04.2010 №1/9-290 ''Щодо здійснення благодійних та спонсорських внесків'';

-Закон  України «Про засади запобігання і протидії корупції» від 07.04.2011 р №3206- VI.

 

ІІ.   Види та форми здійснення благодійної діяльності в ДНЗ№9

 2.1 Згідно зі статтею 16 Закону України «Про благодійництво та благодійні організації» благодійна допомога надається у вигляді:

•  одноразової фінансової, матеріальної та іншої допомоги;

•  систематичної фінансової, матеріальної та іншої допомоги;

 •  допомоги на основі договорів (контрактів) про благодійну діяльність;

• подання безпосередньо допомоги особистою працею, послугами чи передачі результатів особистої творчої діяльності;

•  інших заходів, не заборонених законом.

ІІІ.   Джерела надходжень благодійних (добровільних) внесків  та цілі використання коштів

Джерела надходжень:  

 • надання благодійної допомоги при проведенні ремонтних   робіт  та при прийомі дітей в ДНЗ№9.  

-благодійні внески можуть мати цільовий характер.  

ІV.   Механізм надання та оформлення благодійної допомоги

4.1. Бухгалтерські операції та оформлення документів здійснюється з урахуванням форми ведення закладом бухгалтерської діяльності (бухгалтерією відділу освіти) відповідно до законодавства.

4.2. Всі надходження благодійних внесків та спонсорської допомоги в обов'язковому порядку оприбутковуються та використовуються на цілі, на які вони надавалися. Благодійні внески в навчальному закладі приймаються винятково на добровільних засадах з обов'язковим документальним оформленням.

4.3. Благодійну допомогу у вигляді грошових коштів юридичні та фізичні особи за власним бажанням можуть перераховувати навчальному закладу через банківські установи на спеціальний реєстраційний рахунок.   Фізичній особі мають видати квитанцію, що підтверджує внесення готівки до каси банку.

4.4.Благодійна допомога у вигляді товарів, послуг, яка надходить до навчального закладу, також фіксується .

4.5.Для приймання матеріальних цінностей у вигляді благодійної допомоги наказом створена комісія по оприбуткуванню матеріальних цінностей. Комісія складає акт-оприбуткування товарно-матеріальних цінностей та передає його завідувачу на затвердження в одноденний термін після проведення засідання. В акті зазначають найменування, кількість матеріальних цінностей, а також їх вартість. Один примірник акта - оприбуткування передається в бухгалтерію в трьохденний термін.  

4.6.Отримання благодійної допомоги у вигляді виконаних робіт, наданих послуг оформляється актами приймання-передачі результатів робіт, спожитих послуг, за якими можна відобразити в обліку отриману допомогу.

4.7. 3 метою уникнення безсистемних та неконтрольованих зборів коштів з батьків:

• систематично проводяться звітування перед батьківською та педагогічною громадськістю (на засіданнях Ради закладу, батьківських конференціях, зборах трудового колективу, виробничих нарадах):

• забезпечується постійне інформування громадськості про надходження і використання благодійних внесків шляхом розміщення відповідних матеріалів на сайті навчального закладу,батьківських зборах :

•  проводиться    відповідна    роз'яснювальна    робота    щодо заборони примусового стягнення коштів з батьків у вигляді благодійних внесків.

V.   Відповідальність за порушення законодавства про благодійництво

Персональну відповідальність за дотримання вимог законодавства щодо збору благодійних, спонсорських внесків та прозорості їх використання несе завідувач ДНЗ №9.

VІ.  Система звітності про використання благодійних коштів

З метою уникнення безсистемних та неконтрольованих зборів коштів з батьків в ДНЗ №9:

-  систематично проводяться звітування перед батьківською та педагогічною громадськіст<


Розташування садка на мапі

Поділитися


Оголошення

Календар
«  Квітень 2019  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930

Пошук

Форма входу

Логин:
Пароль:


Новини садка

 

           Друзі  сайтуМОНмолодьспорту
Педагогічна преса
Корисні посилання


e-mail: prilykidnz9@yandex.ua

Конструктор сайтів - uCoz